Oferta szkoleń


Nasze usługi szkoleniowe adresowane są do dostawców oprogramowania, świadczeniodawców medycznych i firm konsultingowych. Dla wygody uczestników oferujemy nasz program szkoleniowy w całej Europie. Wszystkie kursy są prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Szukasz informacji odnośnie terminów i cen?

Zapytaj nas o szkolenia

Opisy kursów


Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej

Dwudniowe warsztaty dla menedżerów i głównego personelu medycznego i operacyjnego stojącego przed zadaniem wdrożenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej w swoich organizacjach. Prezentujemy wymagania i dobre praktyki, wyjaśniamy różnicę między dokumentację w formie papierowej i elektronicznej oraz rekomendujemy zmiany w procesach, politykach i procedurach.

Wiedza techniczna nie jest wymagana, natomiast bardzo cenne jest doświadczenie w pracy z dokumentacją medyczną.


Podstawowy kurs HL7® CDA™ dla programistów

Podstawowy kurs HL7® CDA™ for dla osób nie będących programistami

„Podstawowy kurs” skierowany jest do profesjonalistów, którzy zainteresowani są dokumentacją medyczną w formie elektronicznej, zwłaszcza dla tych, którzy planują implementację HL7® CDA™ w swoich firmach i systemach. Różnica pomiędzy kursem dla programistów a wersją dla osób nie będących programistami jest relatywnie mała. Dla obu grup wyjaśniamy podobne zagadnienia: koncepcję CDA™, jego zastosowanie i ograniczenia, ale używamy innego „języka” dla obu tych grup. Za pomocą naszego kursu oszczędzisz czas bez potrzeby przekopywania się przez dokumentację standardu CDA™ i będziesz miał niepowtarzalną okazję omówić różne tematy z instruktorem, który ma praktyczną wiedzę na temat HL7® CDA™.


Podstawowy kurs HL7® FHIR®

Kurs jest skierowany do architektów IT oraz deweloperów. Obejmuje on podstawowe informacje na temat standardu HL7® FHIR®, powody jego powstania, główne założenia, podstawowe pojęcia i zakres stosowania w porównaniu z innymi standardami interoperacyjności HL7®. Prezentujemy ogólny przegląd zasobów oraz profili HL7® FHIR® ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego podejścia do ich projektowania i walidacji.

Doświadczenie w zakresie HL7® FHIR® nie jest wymagane, natomiast oczekiwane jest przynajmniej podstawowe rozumienie koncepcji danych medycznych i ich wymiany. Wymagane jest pewne doświadczenie z zakresu architektury RESTful, XML i formatu JSON.


Projektowanie komunikatów HL7® V3

Kurs dotyczący komunikatów HL7® V3 został stworzony z myślą o programistach i analitykach systemowych planujących migrację komunikatów HL7® z V2.x do V3. Przedstawiamy właściwe podejście do modelowania danych medycznych (włączając HL7® RIM), przedstawiamy przykłady danych o prawidłowej strukturze oraz umożliwiamy projektowanie własnych komunikatów HL7® V3.

Doświadczenie w zakresie komunikatów HL7® i zdolność czytania diagramów UML jest wymagana.


Praktyczne podejście do implementacji HL7® CDA™

Kurs „Praktyczne podejście do implementacji” został zaprojektowany jako dwudniowy warsztat dla profesjonalistów planujących wdrożenie HL7® CDA™. Uczestnicy będą pracować w mieszanych grupach złożonych z analityków, pracowników medycznych i przedstawicieli biznesu razem z programistami i innymi specjalistami IT. Oczekujemy udziału grup 2-3 osobowych, w których każdy uczestnik pracuje w innym charakterze w danej organizacji. Zapraszamy również indywidualnych uczestników – będą oni dołączeni do jednej z grup aby współdziałać razem.

Oczekiwana jest wiedza na temat standardu HL7® CDA™ i doświadczenie w podobnych projektach.


CDA™ dla ekspertów: Rozszerzenia i szablony

CDA™ dla ekspertów: Wyrażenia kliniczne (Clinical Statements)

Dwa kursy skierowane do osób implementujących CDA™, które rozpoczęły od dokumentów na poziomie 1 lub zawierających jedynie sekcje opisowe, aby w pełni wykorzystać możliwości standardu. Standardowe rozszerzenia i szablony z uwzględnieniem profili IHE (nie ograniczając się jedynie do nich) będą przedstawione podczas jedno dniowego kursu. Kolejny jednodniowy kurs poświęcony jest tematyce wyrażeń klinicznych, lepiej znanych jako pozycje (entry). Dołożymy trudu aby znaleźć takie realne wyrażenie medyczne, którego nie da się zapisać w formie zgodnej ze standardem CDA™.

Znajomość podstaw CDA™ i praktyczne doświadczenie w pracy ze standardem jest wymagane.

Szkolenia są prowadzone przez:Roman Radomski

Konsultant i przedsiębiorca z ponad 10-letnim biznesowym doświadczeniem w informatyce medycznej i badaniach klinicznych.

Certified HL7® CDA™ and V3 RIM Specialist
Certified Clinical Data Manager
ArchiMate 2 Certified


Sebastian Bojanowski

Lekarz. Konsultant z ponad 5-letnim biznesowym doświadczeniem w informatyce medycznej. Architekt systemów informatycznych i programista.

Certified HL7® Clinical Document Architecture™ Specialist


Marcin Grudzień

Konsultant z 5-letnim biznesowym doświadczeniem w informatyce medycznej. Twórca szablonów HL7 CDA.

Certified HL7® Clinical Document Architecture™ Specialist