O nas


iEHR.eu jest niezależną inicjatywą biznesową mającą na celu promowanie interoperacyjności systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) w Europie.

Prezentujemy podstawowe informacje dotyczące standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia tworzonych przez organizację HL7®, takich jak HL7® Clinical Document Architecture™ (HL7 CDA) i HL7® Fast Healthcare Interoperability Resources® (HL7 FHIR), odgrywających główną rolę w tworzeniu i integracji systemów EHR.

Oferujemy wyspecjalizowane szkolenia i usługi dla osób i instytucji, m. in. świadczeniodawców medycznych i producentów systemów informatycznych dla medycyny, którzy uważają interoperacyjność i standaryzację za kluczowy element swoich projektów.


Referencje

Nasze doświadczenie na polu informatyki medycznej jest rezultatem kilku zakończonych z sukcesem projektów, m.in.:

  • Doradztwo i wdrożenie standardu elektronicznej dokumentacji medycznej HL7 CDA dla jednego z największych świadczeniodawców usług medycznych w Europie
  • Projekt rekomendacji struktury elektronicznego dokumentu medycznego dla dużego świadczeniodawcy usług diagnostyki obrazowej
  • Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w formacie HL7 CDA dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
  • Szkolenia i usługi doradcze dla wielu producentów oprogramowania, dostawców usług medycznych i firm konsultingowych
  • Stworzenie innowacyjnego, interoperacyjnego modułu EHR do celów badań klinicznych prowadzonych przez specjalistyczne centrum medyczne
  • Przetwarzanie danych klinicznych dla dużej, międzynarodowej firmy farmaceutycznej

Nasz zespółRoman Radomski

Konsultant i przedsiębiorca z ponad 10-letnim biznesowym doświadczeniem w informatyce medycznej i badaniach klinicznych.

Certified HL7® CDA™ and V3 RIM Specialist
Certified Clinical Data Manager
ArchiMate 2 Certified


Sebastian Bojanowski

Lekarz. Konsultant z ponad 5-letnim biznesowym doświadczeniem w informatyce medycznej. Architekt systemów informatycznych i programista.

Certified HL7® Clinical Document Architecture™ Specialist


Piotr Nowacki

Przedsiębiorca z ponad 7-letnim globalnym doświadczeniem kierowniczym w branży CPG. Właściciel firmy programistycznej produkującej aplikacje mobilne mające miliony instalacji na wszystkich platformach.


Marcin Grudzień

Konsultant z 5-letnim biznesowym doświadczeniem w informatyce medycznej. Twórca szablonów HL7 CDA.

Certified HL7® Clinical Document Architecture™ Specialist


Artur Nowiński

Analityk biznesowy i systemowy z 6-letnim doświadczeniem w informatyce medycznej.