Usługi


Nasza interdyscyplinarna grupa prowadzi prace analityczne i programistyczne związane z implementacją standardów interoperacyjnych w służbie zdrowia.

Specjalizujemy się w:

 • Identyfikacji potrzeb biznesu oraz specyfikacji wymagać dla systemów Elektronicznych Historii Chorób (systemów EHR)
 • Projektowaniu wystandaryzowanych struktur danych dokumentów medycznych
 • Definiowaniu procesów komunikacji, przepływów danych oraz projektowanie struktur komunikatów zawierających dane medyczne
 • Rozszerzenie standardów i dostosowywanie ich do konkretnych potrzeb

Oferujemy dostosowane do potrzeb oprogramowanie do:

 • Walidacji wystandaryzowanych dokumentów medycznych i komunikatów
 • Konwersji dokumentów medycznych do innych standardów i formatów
 • Podpisu elektronicznego i jego weryfikacji

We współpracy z firmą Goldenberry, praktyką konsultingu w obszarze zarządzania, oferujemy bardziej złożone usługi:

 • Audyty interoperacyjności organizacji i wdrożonych w nich systemów
 • Wprowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
 • Modelowanie i przebudowa procesów biznesowych
 • Przygotowywanie strategii wdrożeniowych, polityk i wytycznych
 • Zarządzanie projektami implementacji standardów