News and events


Spotkanie informacyjne w sprawie projektu Tukan

20/07/17

W siedzibie CSIOZ odbyło się spotkanie informacyjne projektu Tukan prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie HL7. Projekt ma na celu budowę platformy weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7 i udostępnienie jej, we współpracy ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, producentom oprogramowania stosowanego w ochronie zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 26 zespołów zainteresowanych korzystaniem z platformy oraz kilku instytucji i organizacji będących partnerami projektu, m. in. CSIOZ, STORM, PIIM, eIzba. Do końca lipca zostanie uruchomiona strona informacyjna projektu Tukan oraz rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń przyszłych użytkowników platformy.


@iEHReu: 
  • RT @ProfThun: #IHIC2018 Prof Blobel: Interoperability is sharing of knowledge and skills - towards a comprehensive reflection of the domain…
  • RT @IHE_Europe: @IHE_Europe can help in facilitating the adoption of GDPR, particularly in the areas of interoperability privacy and securi…
  • RT @kainamti: IHIC 2018 in Portsmouth (UK) has started, #HL7 #FHIR - on the agenda, co-founder of HL7 Ed Hammond - on the floor and FHIR: t…
  • RT @JohnsonLoftis: Instead of spending so much energy on healthcare blockchains I would like to see some of these evangelists speak to the…