Baza wiedzy


Przeglądaj

Komunikaty HL7® V3


HL7® w wersji 3 (podobnie jak w wersji 2.x) jest standardem służącym do wymiany informacji w formie komunikatów dla systemów informatycznych ochrony zdrowia. Wersja 3 jest odpowiedzią na silne zapotrzebowanie na poprawę obsługi złożoności komunikacji. Rezultatem jest bardziej rygorystyczna specyfikacja. Główne wady komunikatów HL7® w wersji 2.x:

 • doraźny proces budowy rozwiązań,
 • brak sprecyzowanej metodologii,
 • brak formalnych wytycznych przy konstruowaniu komunikatów,
 • wartości poszczególnych pól oraz zdarzenia opisane językiem naturalnym,
 • brak strukturalnego związku między danymi,
 • segmenty wielokrotnie używane w wielu komunikatach,
 • definicje komunikatów wielokrotnie używane w wielu zdarzeniach,
 • wymaganie reutylizacji komunikatów sprawia, że większość danych jest opcjonalna,
 • niespójność między użyciem zdarzeń wywołujących a kodów statusów,
 • brak specyfikacji dla danego systemu informatycznego ochrony zdrowia.

Zasady tworzenia komunikatów w wersji 3:

 • międzynarodowość – obsługa lokalnych wariantów komunikatów,
 • kompatybilność funkcjonalna z komunikatami w wersji 2.x,
 • kompatybilność z przyszłymi wersjami 3.x – jeżeli w nowej wersji protokołu komunikacji modyfikowana jest struktura komunikatu, to musi być ona zrozumiała dla systemu zaprojektowanego do działania z poprzednimi wersjami,
 • poufność  danych pacjenta,
 • autoryzowany dostęp do usług
 • bezpieczeństwo i izolacja danych,
 • niezaprzeczalność i integralność.

Główne nowe cechy komunikatów w wersji 3:

 • HL7® w wersji 3 jest standardem zorientowanym obiektowo i modelowanym prz pomocy notacji UML.
 • Standard komunikatów (w przeciwieństwie do wersji 2.x) jest oparty na referencyjnym modelu danych (Reference Information Model, RIM).
 • Implementowany za pomocą XML – jako element metodologii dla standardów HL7® V3.
 • Zredukowana opcjonalność danych.
 • Możliwość sprawdzenia zgodności ze standardem w wersji 3.